ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Μ. – ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Ε.

Λογιστικό – Φοροτεχνικό Γραφείο

espa banner

Παροχή λογιστικών υπηρεσιών σε φυσικα προσωπα με την υποβολή φορολογικών δηλώσεων και άλλων υπηρεσιών. Tήρηση λογιστικών βιβλίων ατομικών και νομικών προσώπων

Συμβουλεύουμε με τις γνώσεις και την εμπειρία μας σε συνταξιοδοτικά θέματα. Aναλαμβάνουμε τη σύνταξη και κατάθεση συνταξιοδοτικών φακέλων όλων των ασφαλιστικών φορέων

Aναλαμβάνουμε τη συμπλήρωση και υποβολή αιτήσεων για διαγωνισμούς ΑΣΕΠ